นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
19 มกราคม 2561 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 5 ราชภัฏ(2)  
สถานที่ : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เวลา : 08.00-21.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 19 มกราคม 2561  
20 มกราคม 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ  
สถานที่ : ห้องประชุมบัวตอง  
เวลา : 08.00-17.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 20 มกราคม 2561  
20 มกราคม 2561 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 5 ราชภัฏ(3)  
สถานที่ : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เวลา : 08.00-17.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 20 มกราคม 2561  
20 มกราคม 2561 อบรมมือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 20 มกราคม 2561  
21 มกราคม 2561 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 5 ราชภัฏ(4)  
สถานที่ : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เวลา : 08.00-17.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 21 มกราคม 2561  
22 มกราคม 2561 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ  
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 22 มกราคม 2561  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
เข้าดูชั่วโมงกิจกรรมไม่ได้ 15(1,895)
ประกาศโดย : จิรายุ ปิจนันท์ (58123330405) 19 ธ.ค. 2560 เวลา 17.58 น.
ต้องการคำตอบค่ะ 3(366)
ประกาศโดย : พัชราภรณ์ เตวิโร (58123330142) 15 ธ.ค. 2560 เวลา 22.45 น.
ต้องการคำตอบค่ะ 1(57)
ประกาศโดย : พัชราภรณ์ เตวิโร (58123330142) 15 ธ.ค. 2560 เวลา 22.44 น.
กิจกรรมที่ผ่านมา
พิธีไหว้ครูล้านนา และพิธีกินอ้อผญ๋า [18 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 5 ราชภัฏ [18 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ [17 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) [17 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ [17 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ [17 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กีฬาสานสัมพันธ์ พี่-น้อง พัฒนาชุมชน [17 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
การบริหารความเสี่ยงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา(เช้า) [17 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ [15 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมออกแบบโปสเตอร์กราฟิิกให้ความรู้ฉบับการ์ตูน [15 มกราคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม