นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
30 สิงหาคม 2559 กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 30 สิงหาคม 2559  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
tttt
วันที่ : 18 สิงหาคม 2559
เวลา : 1222
สถานที่ : tttt
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3 [29 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กยศ.รวมใจ ปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3 [28 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเตรียมความพร้อมพืนฐานฯมาตราฐานคุณวุฒิ [27 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา [27 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษา [27 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
การประกวดแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา [24 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ปฐมนิเทศ-รับขวัญน้องใหม่ (วจ.) [24 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ปฐมนิเทศ น.ศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [24 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คกก.ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะเทคโนฯ [24 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สาขาภาษาอังกฤษ [24 สิงหาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม