นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่
รายละเอียด
 
25 เมษายน 2558 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
สถานที่ : คณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00
วันที่สิ้นสุดการลงทะเบียน : 30 พฤศจิกายน 542  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กพน.จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วันที่ : 18 มีนาคม 2557
เวลา : 13.00 น. -15.00 น.
สถานที่ : ห้องลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณมานูญ หาญเทวี
วันที่ : 10 เมษายน 2557
เวลา : 20.00 น.
สถานที่ : วัดคะตึกเชียงมั่น อ.เมือง ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กพน.ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(คุณมานูญ หาญเทวี)
วันที่ : 10 เมษายน 2557
เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : กพน.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
ราชภัฏอาสาทำความดี(คณะเกษตรฯ) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(คณะเทคโนอุตฯ) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(คณะมนุษย์ฯ) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(กพน+หน้าม.) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(คณะครุฯ) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(สำนักศิลปะฯ) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(คณะ วจ.) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(โรงอาหาร) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏอาสาทำความดี(คณะวิทย์ฯ) [1 เมษายน 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
เลือกตั้งนายก อนศ 58 [25 มีนาคม 2558] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม