นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
25 มีนาคม 2561 อบรมทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นในโลกวิทยาศาสตร์  
สถานที่ : ห้องประชุม 200 ที่นั่ง อาคาร 45  
เวลา : 08.30-17.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 มีนาคม 2561  
26 มีนาคม 2561 พัฒนาความรู้สู่เส้นทางราชการ  
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบริการวิชาการ  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มีนาคม 2561  
26 มีนาคม 2561 อบรมโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 16.30-20.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มีนาคม 2561  
26 มีนาคม 2561 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา  
สถานที่ : ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์  
เวลา : 08.30-16.15 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มีนาคม 2561  
26 มีนาคม 2561 บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลาการทางการศึกษา(รร.แม่ทะ)  
สถานที่ : โรงเรียนบ้านแม่ทะ  
เวลา : 08.30-16.15 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มีนาคม 2561  
26 มีนาคม 2561 อบรมทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์)  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มีนาคม 2561  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
โครงการจิตอาสา สานสัมพันธ์พี่น้องวิทยาศาสตร์ทั่วไป [24 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเทคนิคการตัดต่อVDOและนำเสนองานผ่านYoutube [24 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น [17 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ปัจฉิมนิเทศ การตลาด [13 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
การแนะแนวแก้ไขปัญหาและการจัดการความเสี่ยงแก่นักศึกษา [11 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [10 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา [9 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
เลือกตั้งนายก ครุศาสตร์ [7 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คกก.เลือกตั้งครุศาสตร์ [7 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา [7 มีนาคม 2561] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม