นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
26 มกราคม 2560 อบรมหลักสูตรPresentงานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 16.30-20.00 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 26 มกราคม 2560  
28 มกราคม 2560 อบรมหลักสูตรแอนิเมชั่นการ์ตูนพื้นฐานจาก AdobeFlash  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มกราคม 2560  
28 มกราคม 2560 อบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อVDOและการนำเสนองานผ่านYoutube  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มกราคม 2560  
28 มกราคม 2560 อบรมหลักสูตรการสร้างแฟนเพจเว็บไซต์ธุรกิจบนFacebook  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : - หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มกราคม 2560  
28 มกราคม 2560 อบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่ความคิด Mind Mapping creativity  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มกราคม 2560  
28 มกราคม 2560 อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มกราคม 2560  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
อบรมความรู้เรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษา(คณะเทคโนอุตสาหกรรม) [25 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อVDOและการนำเสนองานผ่านYoutube [23 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป [23 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น [23 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต [23 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word [21 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการสร้างแฟนเพจเว็บไซต์ธุรกิจบนFacebook [21 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อVDOและการนำเสนองานผ่านYoutube [21 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเทคนิคการตัดต่อVDOและการนำเสนองานผ่านYoutube [21 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป [21 มกราคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม