นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
8 ธันวาคม 2559 ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ  
สถานที่ : โรงเรียนชุมชนบ้านสา  
เวลา : 08.30-16.30 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 8 ธันวาคม 2559  
9 ธันวาคม 2559 โครงการเด็กคณิตจิตอาสา  
สถานที่ : โรงเรียนบ้านต้นงุ้น อ.เมืองปาน  
เวลา : 09.00-17.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 9 ธันวาคม 2559  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
พิธีทำบุญตักบาตร(ครบ50วัน)ถวายเป็นพระราชกุศล [1 ธันวาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาวาขาวิชาภาษาไทยตามคุณลักษณะพิเศษ [27 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Sony Vegas Pro [26 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word [26 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
(2)อบรมหลักสูตรการพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word [26 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [23 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการดำเนินงานอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม [23 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรวมพลังความภักดีน้อมรำลึกถึงรัชการที่9 [22 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป [22 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการหนองหัวหงอกบันเทิง ประจำปีการศึกษา 2559 [16 พฤศจิกายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม