นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
29 มีนาคม 2560 โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือมีชีวิต  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 13.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 29 มีนาคม 2560  
29 มีนาคม 2560 ถวายสังฆทานรวมใจน้อมถวายเป็นพระราชกุศล  
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารรมย์  
เวลา : 13.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 29 มีนาคม 2560  
31 มีนาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศ  
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 31 มีนาคม 2560  
1 เมษายน 2560 อบรมการพัฒนา Web application ขั้นสูง  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 1 เมษายน 2560  
1 เมษายน 2560 อบรมการนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 1 เมษายน 2560  
1 เมษายน 2560 อบรมแอนิเมชั่นการ์ตูนพื้นฐานจาก Adobe flash  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 1 เมษายน 2560  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
อบรมสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [27 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเทคนิคการตัดต่อVDOและการนำเสนองานผ่านYoutube [27 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมการพิมพ์ด้วยโปรแกรมMicrosoft office word [27 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) [27 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมการสร้างแฟนเพจเว็บไซต์ธุรกิจบนFacebook [27 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กีฬาสาขาสานสัมพันธ์ [26 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการแข่งขันกีฬา [26 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมเทคนิคการถ่ายภาพPortraitและตกแต่งภาพ [25 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ [25 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word [25 มีนาคม 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม