นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
24 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการบริการวิชาการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
สถานที่ : โรงเรียนไผ่งามวิทยา อ.เมืองมาย จ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง  
เวลา : 07.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 24 กุมภาพันธ์ 2560  
25 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตรการสร้างแฟนเพจเว็บไซต์ธุรกิจบนFacebook  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2560  
25 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตรสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2560  
25 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตรการสร้างMusicVideoKaraoke  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2560  
25 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตรโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ  
สถานที่ : 08.30-16.30 น.  
เวลา : 08.30-16.30 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2560  
25 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่ความคิด Mind Mapping  
สถานที่ : อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30 น. หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 กุมภาพันธ์ 2560  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
งานสัปดาห์ห้องสมุด [21 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมทักษะชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 [18 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรโปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ [18 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรPresentงานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi [18 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรเทคนิคการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊คเบื้องต้น [18 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ [18 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมหลักสูตรมือใหม่หัดสร้างสติกเกอร์ไลน์ [18 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
การจัดนิทรรศการบริการวิชาการ [17 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ [17 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี [17 กุมภาพันธ์ 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม