นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุม บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ครั้งที่ 6/2559
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2559
เวลา : 13:13 น.
สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 26 พฤษภาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมลีลาวดี อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศึกษาดูงาน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กระดานสนทนา
นู๋เงี๋ยนค่ะ 0(9)
ประกาศโดย : ณฐพร ขัดเรียบ (55123330315) 29 พ.ค. 2559 เวลา 17.01 น.
กิจกรรมที่ผ่านมา
โครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปฯนศ.ซอฟต์แวร์ [17 พฤษภาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
นำเสนอผลงานและสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ [18 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานสลุงหลวงกลองใหญ่ (13/4/59) [13 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการมหาสังฆทานปี๋ใหม่เมือง [6 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปีรถไฟรถม้า [5 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการราชภัฏลำปางร่วมใจขับขี่ปลอดภัย [5 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมการเขียนบทความแก่นักศึกษา [4 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปีรถไฟรถม้า [4 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสู่อาเซียน [3 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปีรถไฟรถม้า [3 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม