นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% และมีวินัยจราจรในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง
วันที่ : 22 มิถุนายน 2559
เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อ.สบปราบ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรภาคเอกชนภายในจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันที่ : 21 มิถุนายน 2559
เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา อ.แม่พริก จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลง MOU กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในจังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนวาระจังหวัด "คนลำปางร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร"
วันที่ : 17 มิถุนายน 2559
เวลา : 09.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
ประเมินชมรม TO BE MUMBER ONE [2 มิถุนายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการบูรณาการศิลปฯนศ.ซอฟต์แวร์ [17 พฤษภาคม 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
นำเสนอผลงานและสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ [18 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานสลุงหลวงกลองใหญ่ (13/4/59) [13 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการมหาสังฆทานปี๋ใหม่เมือง [6 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปีรถไฟรถม้า [5 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการราชภัฏลำปางร่วมใจขับขี่ปลอดภัย [5 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
อบรมการเขียนบทความแก่นักศึกษา [4 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานบันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปีรถไฟรถม้า [4 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมนักศึกษาสู่อาเซียน [3 เมษายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม