นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
การแข่งขันกีฬา "ลีลาวดีเกมส์" คณะมนุษยศาสตร์ [24 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ตักบาตราน้องใหม่ ชมรมพุทธศาสตร์ [22 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
สานสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและนานาชาติ [21 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน [21 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน [21 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คกก.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดฯ [21 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
เตรียมความพร้อมฯนักศึกษาสหกิจศึกษา [17 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ คณะครุศาสตร์ 2559 [15 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ คณะครุศาสตร์ 2559 [15 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2559 [15 กันยายน 2559] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม