นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่
รายละเอียด
 
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
กพน.จัดประชุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
วันที่ : 18 มีนาคม 3100
เวลา : 13.00 น. -15.00 น.
สถานที่ : ห้องลีลาวดี กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณมานูญ หาญเทวี
วันที่ : 10 เมษายน 2557
เวลา : 20.00 น.
สถานที่ : วัดคะตึกเชียงมั่น อ.เมือง ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
กพน.ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(คุณมานูญ หาญเทวี)
วันที่ : 10 เมษายน 2557
เวลา : 10.00 น.
สถานที่ : กพน.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กระดานสนทนา
กยศ. 0(5,375)
ประกาศโดย : ฉัตรณรงค์ วงค์สุยะ (54181540204) 4 ก.ย. 2557 เวลา 14.51 น.
กิจกรรมที่ผ่านมา
กรีฬา "กล้วยไม้เกมส์" (ครุศาสตร์) [17 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
วัยใส ใส่ใจคุณธรรม คณะวิทย์ [17 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ราชภัฏสู่ประชาคมอาเซียน [13 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ประเพณีตานก๋วยสลาก 57 [12 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ [11 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบ้านสล่า [11 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
งานแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค [11 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
มหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ(เช้า) [10 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
มหกรรมกลองและศิลปวัฒนธรรม นานาชาติ(เย็น) [10 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กีฬาน้องใหม่ 57 [10 กันยายน 2557] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม