นักศึกษาเข้าสู่ระบบ
*ใช้รหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิด เช่น เกิดวันที่ 9 มกราคม 2531 รหัสผ่านคือ 09/01/31
Username
Password
วันที่ประกาศ
รายละเอียด
 
23 กันยายน 2560 DIY. Bin By Bottle (ถังขยะจากขวดพลาสติก)  
สถานที่ : ห้องกิจกรรมและลานกิจกรรมหน้าสาขาพัฒนาชุมชน  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 23 กันยายน 2560  
25 กันยายน 2560 โครงการช่วยเพื่อน ช่วยโลก  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 25 กันยายน 2560  
27 กันยายน 2560 พัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาสังคมเชิงสร้างสรรค์  
สถานที่ : หอ้งประชุม 400 ที่นั่ง อาคาร 45  
เวลา : 12.30-17.30 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 27 กันยายน 2560  
27 กันยายน 2560 คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมนักศึกษาสังคมเชิงสร้างสรรค์  
สถานที่ : ห้องประชุม 45 ปี  
เวลา : 12.30-17.30
วันที่จัดกิจกรรม : 27 กันยายน 2560  
27 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "ขยะ แยกไม่ยาก"  
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 27 กันยายน 2560  
29 กันยายน 2560 โครงการรณรงค์ "จอดเบี้ยว ก็เปรียวเหรอ"  
สถานที่ : ลานหน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ  
เวลา : 13.00-16.00 หมายเหตุ -
วันที่จัดกิจกรรม : 29 กันยายน 2560  
ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสร้างมาตรการองค์กรส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 09:00 น.
สถานที่ : โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2559
เวลา : 08:30 น.
สถานที่ : มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง
กระดานสนทนา
กิจกรรมที่ผ่านมา
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [22 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการรณรงค์ วจ.ร่วมใจ [21 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
วันอนุรักษ์แม่น้ำคูคลองแห่งชาติและวันเยาวชนแห่งชาติ [20 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางปลอดเหล้าและบุหรี่ [20 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
ออกกำลังกายสลายไขมัน Dance for You [20 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมพี่สอนน้อง ของนักศึกษาวิชาทหาร [20 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บ.สยามยามาโตะ จำกัด (SYS Steel) [19 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
จิตอาสาพี่เลี้ยงอาหารและมอบของใช้ให้น้อง [16 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
นักศึกษาช่วยงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร [15 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการ กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อมนุษย์ [14 กันยายน 2560] ดูรายชื่อผู้เข้าร่วม