วันที่
รายละเอียด
 
19 มกราคม 2561 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 5 ราชภัฏ(2)  
สถานที่ : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เวลา : 08.00-21.00
20 มกราคม 2561 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ  
สถานที่ : ห้องประชุมบัวตอง  
เวลา : 08.00-17.00
20 มกราคม 2561 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 5 ราชภัฏ(3)  
สถานที่ : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เวลา : 08.00-17.00
20 มกราคม 2561 อบรมมือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์  
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์  
เวลา : 08.30-16.30
21 มกราคม 2561 อบรมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 5 ราชภัฏ(4)  
สถานที่ : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
เวลา : 08.00-17.00
22 มกราคม 2561 อบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษ  
สถานที่ : สถาบันภาษา  
เวลา : 17.00-19.00
กำลังแสดงผลหน้าที่ 1 / 2 1 2