พิธีเปิดกีฬาอุดมศึกษา

15 กุมภาพันธ์ 2563 07.00-09.00 น.

สถานที่

โรงยิมเนเซียม

หมายเหตุ

หลัก ม.


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง