เสริมทักษะความสุข สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ

16 ตุลาคม 2564 14.00-16.00

ชมรมพุทธศาสตร์สากล
เชิญชวนนิสิตนักศึกษา ร่วมกิจกรรมออนไลน์ในการเสริมทักษะความสุข
Happy Mimdfulness
https://sites.google.com/view/mindfulness072/


สถานที่

Zoom

หมายเหตุ

กิจกรรมชมรมพุธฯ


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง