วันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563

กิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก (ออนไลน์) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 19 พฤษภาคม 2563        เวลา : 09.00-12.00 น.
สถานที่ : กองพัฒนานักศึกษา

 

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมราชินี (ออนไลน์) - (กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 2 มิถุนายน 2563        เวลา : 9.00-12.00
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2563 - (กิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 4 มิถุนายน 2563        เวลา : 13.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

ข่าวสาร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง