วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563

กิจกรรม

จิตอาสาและรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 5 สิงหาคม 2563        เวลา : 13.30-16.00
สถานที่ : สวนสามสอ

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง