วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 7 - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 13 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

ชมภาพยนต์ฝรั่งเศส - ()
วันที่จัดกิจกรรม : 11 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 13.00-16.00
สถานที่ : หเองประชุม อาคาร 45

 

เลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษย์ - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 11 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 09.00-15.00
สถานที่ : อาคาร 52 คณะมนุษย์ฯ

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง