วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

อบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่น 7 - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 13 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 08.00-22.00
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 16 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารบริการวิชาการ

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง