วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรม

Music Feastival รอบเช้า - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 25 พฤศจิกายน 2563        เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมโอฬารโรจน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง