วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2564

กิจกรรม

เสริมทักษะความสุข สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 16 ตุลาคม 2564        เวลา : 14.00-16.00
สถานที่ : Zoom

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง