วันศุกร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(2) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 12 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 12-14 พย 64
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง