วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(3) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 15 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 15-17 พย 64
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง