วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(4) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 18 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 18-20 พย 64
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

ข่าวสาร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง