วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม

อบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(4) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 18 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 18-20 พย 64
สถานที่ : หอประชุมใหญ่

 

อบรมความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา - ()
วันที่จัดกิจกรรม : 24 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : ออนไลน์

 

ข่าวสาร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง