วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม

อบรมความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา - ()
วันที่จัดกิจกรรม : 24 พฤศจิกายน 2564        เวลา : 13.00-16.30
สถานที่ : ออนไลน์

 

ข่าวสาร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง