วันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2565

กิจกรรม

เทคนิคการขายสินค้าออนไลน์ - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 8 มีนาคม 2565        เวลา : 10.00-15.00
สถานที่ : ออนไลน์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง