วันอังคาร ที่ 19 เมษายน 2565

กิจกรรม

สรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์ - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 29 เมษายน 2565        เวลา : 18-29 เมย 65
สถานที่ : ศาลาพระพุทธพิทยาจารย์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง