วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม

ฮักน้อง(ใหม่ ) ปลอดบุหรี่ ราชภัฏลำปาง - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 31 พฤษภาคม 2565        เวลา : 09.00-12.00
สถานที่ : ห้องเอื้องหลวง

 

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (on line) - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 31 พฤษภาคม 2565        เวลา : 13.00-15.00
สถานที่ : on line

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง