วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2565 - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 2 มิถุนายน 2565        เวลา : 08.00-16.00
สถานที่ : หอประชุมจันท์ผา

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง