วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรม

ทักษะด้านสารสนเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 3 มิถุนายน 2565        เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ศูนย์คอมพิวเตอร์

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง