วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565

กิจกรรม

ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ 2565 - (กิจกรรมหลักของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 8 มิถุนายน 2565        เวลา : 13.00-17.00
สถานที่ : อาคาร 45

 

ข่าวสาร

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง