วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน 2565

กิจกรรม

การทดสอบโรคความรู้โรคไข้เลือดออก - (กิจกรรมรองของมหาวิทยาลัย)
วันที่จัดกิจกรรม : 24 มิถุนายน 2565        เวลา : 15-24 มิย 65
สถานที่ : online

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง