วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565

กิจกรรม

วิทยาศาสตร์นิทัศน์ 19 สค 65 - (กิจกรรมรองของคณะ)
วันที่จัดกิจกรรม : 19 สิงหาคม 2565        เวลา : 08.30-17.30
สถานที่ : หอประชุมจันทน์ผา

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง