เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง นโยบายม.ราชภัฏลำปางด้านการป้องกันผู้สูบบุหรี่

ประกาศ เรื่องการควมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอ

ประกาศกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรม2563

ประกาศรับน้อง 62 ฉบับที่ 2

ประกาศรับน้อง 62

ประกาศการจัดทำเสื้อผ้าตราสัญลักษณ์LPRU

แนวปฏิบัติขับขี่จักรยานยนต์

ประกาศแผนกิจกรรมนักศึกษา 2563

ประกาศแผนกิจกรรมนักศึกษา2562

ประกาศยกเว้นกิจกรรม2561

ประกาศกรรมการการเข้าร่วมกิจกรรม2561

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2561

ประกาศหลักเกณฑ์การขอใช้โรงยิมเเละสนามกีฬา

ประกาศวันกิจกรรมนักศึกษา

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2560

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2558

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 2557

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง