เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศกำหนดการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 2565

ประกาศทุนการศึกษาและการยกเว้นค่าเล่าเรียน 2565

แผนกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565)

ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประกาศมาตรการรองรับเปิดเทอมสำหรับนักศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬานักศึกษา

การขออนุญาตใช้สนามกีฬาและยืมอุปกรณ์

ประกาศกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรม 64

ประกาศปฎิทินกิจกรรม 1/2564 (ฉบับใหม่) เปิดเทอม 5 ก.ค. 64

อัตราค่าใช้จ่ายสนามกีฬาฟุตบอล(หญ้าเทียม)

หลักเกณฑ์การใช้สนามหญ้าเทียม

ประกาศปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา 1/2564

ประกาศ การใช้สนามกีฬาฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการกำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาล

ประกาศ เกณฑ์การตัดคะเเนนความประพฤติ

ประกาศวันกิจกรรมนักศึกษา

กำหนดการรับน้อง 63

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง