ข่าวสารและกิจกรรม

งานพยาบาลร่วมกับงานแนะแนว ประสานงานรพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ทีมงานอสม.บ้านหนองหัวหงอก และเทศบาลเมืองเขลาง... More

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทาลัยราชภัฏลำปาง ***************************... More

LPRU.ToBeNumberOne/ TO BE NUMBER ONE ทำง่ายและสนุก ทำให้มีความสุข ทำให้ห่างไกลยาเสพติด สุดยอดแกนนำท... More

ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง #ไทยคู่ฟ้า โอ้โห So EASY!!! อีกหนึ่งนวัตกรรมที... More

ขอแสดงความยินดีกับนายไพศาล จันติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส... More

“ช่วงนี้เราต้องห่างกัน แต่ใจเราไม่ห่าง มร.ลป. ยังคงห่วงใยนักศึกษาเสมอ ” #งาน... More

งาน JOB EXPO THAILAND 2020

14 กันยายน 2563

งาน Job  Expo  Thailand 2020 กระทรวงแรงงานจัดงานจ้างงาน1ล้านตำแหน่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อ... More

โครงการ Co-payment มาตรการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ในช่วงปี 2562-2563  เป้าหมายจ้างงานกว่า 260,000 ... More

สร้างต้นกล้าแห่งความดี เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเข้าด้วยกัน โดย มูลนิธิเทอดทูนธงไทย"ทำด้วยใจ ให้... More

กองพัฒนานักศึกษามี แบบทดสอบด้านสุขภาพจิต  จากกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข ให้น้องๆ ... More

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง