สำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ 4 มิ.ย.63

28 พฤษภาคม 2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศ
ในวันที่ 4 มิถุนายน 63
ขอให้แจ้ง ชื่อ-สกุล สาขาวิชา มาทางกล่องข้อความ

facebook กองพัฒนานักศึกษา

https://www.facebook.com/dsd.lpru/

ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 63
ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
ซึ่งมีผลต่อการจัดเตรียมสถานที่และจำนวนคนที่เข้าร่วม
ในการปฐมนิเทศ
โดยจะติดกลับผู้แจ้งความประสงค์ในวันที่ 2 มิถุนายน 63

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง