จิตอาสาปลูกต้นไม้

2 มิถุนายน 2563

รูปภาพเพิ่มเติมคลิ๊ก

จิตอาสาปลูกต้นไม้

เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นำโดย รองศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ร่วมกันปลูกต้นไม้

ณ บริเวณหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง