ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

12 มิถุนายน 2563

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 4 และ 5 สามารถเข้ามาแอดไลน์เป็นเพื่อนในกลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2563 ได้ตาม QR Code นี้ เพื่อรับทราบข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง