เชิญชวนนักศึกษาราชภัฏลำปางใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

24 มิถุนายน 2563

ขอเชิญชวนนักศึกษาราชภัฏลำปาง ใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สิ่งของต่างๆ มาร่วมรณรงค์เพื่อลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะ #หิ้วเป๋าไม่เอาถุงพลาสติก #เด็กLPRU #รณรงค์ใช้ถุงผ้า 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง