นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาคัดกรองเชื้อไวรัสโควิค-19

9 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองโควิค-19 ตรวจวัดไข้นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าเรียนในสถานศึกษา  ณ หน้าสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง