ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

9 กรกฎาคม 2563

นักศึกษาวิชาทหารนายใดที่มีความประสงค์จะเรียนต่อวิชาทหารในชั้นปีที่ 3 4 และ 5 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องพยาบาล อาคารกองพัฒนานักศึกษา กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2563 หรือสอบถามรายละเอียดการรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  น.ส.โชติมนต์  สีตาบุตร ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โทร.0911383853

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง