กำหนดการส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2563 ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

9 กรกฎาคม 2563

กำหนดการส่งเอกสาร กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2563  ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาอื่น

ส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 8-13 กรกฎาคม 2563

ที่ http://mis.lpru.ac.th/ ระบบ LPRULOAN

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง