โครงการ

13 กรกฎาคม 2563

โครงการ"ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ"โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย  รับสมัครเพื่อรับทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขผูกพัน ทุนระดับอุดมศึกษาจำนวน 10ทุน ทุนละ 10,000บาท ตั้งแต่วันนี้-7สิงหาคม2563 สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัคร ที่255 ชั้น3 ห้องหมายเลข7-8อาคารAPCDบ้านราชวิถี ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ10400 หรือสอบถามเพิ่มเติม สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คุณศิริรัช ไชยรัตน์ โทร.063-0531789 ,มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ คุณศศิโสม ภู่อยู่ โทร. 02-9662188-90  เอกสารประกอบ1.แบบฟอร์มประวัติพร้อมรู้ถ่ายขนาด1นิ้ว1ใบ 2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 3.สำเนาบัตรประชาชน 4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาภาคเรียนล่าสุด 5.เกียรติบัตร/อื่นๆ(ถ้ามี) ประกาศผลภายใน10สิงหาคม2563เอกสารแนบ

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง