โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง”

31 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เข้าร่วม โครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง”

ประจำปีการศึกษา 2563  ติดตามรายชื่อในแต่ละรุ่นได้ที่หน้าเพจเฟสบุคกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง