นักศึกษาหอพักภายใน ม.ราชภัฏลำปางรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

3 สิงหาคม 2563

นักศึกษาหอพักภายใน ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดูแลตนเองจากโรคไข้เลือดออกให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายใน ม.ราชภัฎลำปาง 

https://www.facebook.com/pg/dsd.lpru/photos/?tab=album&album_id=3158413447576063&__xts__%5B0%5D=68.ARD0dFBkLc5GlhMgpeEA8YxUcYFBF_lSbZYK6PD7aFFfhF3Oe99ryBRQyQ4-fLi8BhzZ-bmgDVYEDVCuQvolSKvc0-sMJVe1wVoPWhAyR9P2DgfGf4AxMCk6A46QW1_tNjuOFz1j10Ste-bL9mzVXxncR3FWvuBRlDPYfbmy4HFAgh7aFjenevY3vpe2v8FFwjYymDiBKIw6KIwBbADiui1Xx1FuTcZprqFOlH0klLuRFoGiUbJnmebK8WTYeIR-gCgGXVAJTtyWjdnhIsIUk1_CilCxe8aLcgv3TC_ven44LvZ7Gsezs_IRb7bnVftt5TQMr6H0jl69GIxVXAzb18QjLLKFzDyQJIgPiHaBLR5eWG9a4j91AzFNipAdzVmFJzT8mZ-_pGfEWvGlISIgEJWO4ueSDPQFbiYmbQP9z-lnj_g2Bb0GxAqEFGfYEBebsU0inPgMuLG_cEdKOIYo&__tn__=-UC-R

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง