ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2563

6 สิงหาคม 2563

มูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์  เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม-15กันยายน2563 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับทุนในวันที่31ตุลาคม2563 ผ่าน facebook : มูลนิธิคุณแม่จินตนา  ธนาลงกรณ์ สามารถ downloadใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ "มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่12 ถนนอรุณอมรินทร์  แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700 โทร0.02-4229400 ต่อ 9840/9853 (คุณบัณฑิต/คุณสุพิชญา) E-mail: foundation@sabina.co.th 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง