รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2563

10 สิงหาคม 2563

มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาชาย ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ จำนวน 75 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการจัดสรรจำนวน 2 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท/ปีการศึกษา รายละเอียดตามประกาศการรับสมัครทุนการศึกษา ฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/19Yr30gDJAw5eNo0o205soJjg6GLdFSni/view?fbclid=IwAR0HQJApqwPqGyBbgUn2Pk-lNPoCHVWD9GLw-HgU-UmbfabU6UTVOF6UkeM
ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 สิงหาคม 2563
ที่งานแนะแนวฯ (ห้อง กยศ.) อาคารกองพัฒนานักศึกษา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
FB: งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง https://www.facebook.com/lpru.guidance


© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง