รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม (เขียนเรียงความ)

17 สิงหาคม 2563

น้องๆ ป.ตรี  ทุกชั้นปี  ทุกคณะและวิทยาลัย เขียนเรียนความ
ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม
จำนวน 20ทุน ทุนละ 8,000บาท
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน  2563
ยื่นเอกสารใบสมัครและเรียงความ ได้ที่งานแนะแนวฯ ห้อง กยศ. กองพัฒนานักศึกษา
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1rwISIuoMPHXVQwgrBE_ZDWmy8c-nUG5M/view?usp=sharing  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
FB: งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง https://www.facebook.com/lpru.guidance

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง