พ่นยากันยุง หอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

25 กันยายน 2563

งานพยาบาลร่วมกับงานแนะแนว ประสานงานรพ.สต.ศรีหมวดเกล้า ทีมงานอสม.บ้านหนองหัวหงอก

และเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เข้าพ่นยากันยุง ให้หอพักนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดยุงลายในช่วงฤดูฝน

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 -10.30 น.คลิ๊กดูรูปเพิ่มเติม

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง