โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ จัดประกวด

28 ตุลาคม 2563

โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล "สภาสังคมสงเคราะห์ 55ปีใต้ร่มพระบารมี" จัดประกวดส่งคลิปวีดิทัศน์ประกอบเพลง "พี่หัวดี"เข้าประกวดเพื่อใช้รณรงค์ใส่หมวกกันน็อคและประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อค  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศผลรางวัล16ธันวาคม2563 โทร.022412841 (ที่มา:โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ)

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง