ขยายเวลาลงทะเบียนร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

6 พฤศจิกายน 2563

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง