ณรงค์เทศกาลลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันปัญหาเพศศึกษาในวัยรุ่น

8 พฤศจิกายน 2563

ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จัดกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เทศกาลลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันปัญหาเพศศึกษาในวัยรุ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน ลดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ณ บริเวณคลองชลประทาน ชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง