งานบริจาคโลหิต

11 พฤศจิกายน 2563

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลลำปาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 89 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 35,600 ซีซี บริจาคดวงตาจำนวน 4 ราย บริจาคอวัยวะจำนวน 4 ราย  คลิ๊กดูรูป

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง