การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง

7 มกราคม 2564

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ให้รายงานสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อลงประวัติการเดินทางและสังเกตุอาการ ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4114

พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในเเบบฟอร์มนี้

http://www.snk.lpru.ac.th/activity/index.php?module=news&op=detail&id=203

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง