มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนป.ตรี

22 กุมภาพันธ์ 2564

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

 เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติตามคำแนะนำในการสมัคร 

https://drive.google.com/file/d/1EadPmaeuaUu9GQ3tPvfY6J8ic4jlufud/view?usp=sharing 

ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ภายในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ก่อนเวลา 24.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาส่งอีเมลไปที่ tusef@fulbrightthai.org หรือติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 0581 – 2 ต่อ 106 ภายในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 17.30 น.)

ติดตามข่าวสารการรับสมัครงาน

#งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

FB : งานแนะแนว ม.ราชภัฏลำปาง

#งานแนะแนว#กองพัฒนานักศึกษา#LPRU

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง