ทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ประจำปีการศึกษา 2564

19 มีนาคม 2564

ทุนมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 26 เมษายน 2564
ดาวน์โหลดใบสมัคร และเมื่อกรอกทุนเสร็จแล้ว ** สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุ (วันเวลาราชการ)
ได้ที่งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา (จะรับเอกสารฉบับที่สมบูรณ์ ถึงวันที่ 26 เม.ย. 64 เท่านั้น )
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการทุนการศึกษา คลิก https://rb.gy/m6idty
ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิก https://rb.gy/7ve8by

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง