จิตอาสาทำฝาย

5 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครจิอาสา

ขอเชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "สร้างฝาย" สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง