ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day

20 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

รูปภาพเพิ่มเติม คลิ๊ก!!!

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง