ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ 1/2564

17 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ประเภทผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ภาคเรียน 1/2564

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่องานแนะแนวฯเพื่อกรอกเอกสารการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาและส่งเอกสารเพิ่มเติม

ส่งเอกสารได่ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่ งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา ในวันและเวลาราชการ

(จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

รายละเอียดการส่งเอกสาร

ประกาศยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ 1/2564 (ผลการเรียนดีเด่น)

ประกาศยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาฯ 1/2564 (ผลงานดีเด่น)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม   งานแนะแนวฯ โทร 085-3316269 (พี่ส้ม)

 

 

© กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง